Leif Richardt                                  28 79 98 05                                         Formand              Leif@marci.dk 

Bodil Hovmann                               24 66 89 77                                        Næstformand            Bodilhovmand@email.dk

Ering Rasmussen                           20 98 37 09                                        Kirkeværge          erling@rasmussen.mail.dk

Jørgen Bjerge Nielsen                   53 28 48 53                                        Kasserer               bjerge@dlgmail.dk    REGNINGER SENDES TIL DENNE MAIL.

Bente V. Schultz                             21 16 95 88                                                                  bvschultz13@gmail.com                             

Bodil Hovmann                               24 66 89 77                                        Sekretær        bodilhovmand@email.dk 

Linda Pedersen                              23 62 39 99                                        Graver        graveren@lite.dk

Lene Rostgaard                              20 25 52 69                                       Gravermedhjælper               leneogniels04@gmail.com 

Christina Bernstein                        50 96 98 45                                       Organist            c.m.bernstein@gmail.com 

Nanna Katrine Fafner Robertson   40 56 72 26                                                   Præst             nkfr@km.dk 

Kirsten Kjær Ohms                         56 71 31 23                                       Præst                        kkoh@km.dk 

Stig Laursen                                   56 71 35 52                                       Kordegn (kontor i Faxe)

Kommentarer

02.06.2022 16:49

Inna Jørgensen

Inna Jørgensen. Organist i Rønnebæk kirke. Har I bruge for vikar organist?