Mundbind eller visir er ikke længere et krav.

Areal kraver er uændret, frem til august.

Fra Søndag d. 2. Maj, er der også nadver, det praktiske er nu på plads. 

Det vil sige, at du selv tager dit nadver krus i Våbenhuset, med ind på bænken, det indeholder vin og brød, som det skal, men indtages på afstand. Vi mener det er mest trygt for alle. 

Arealkravet betyder, at der kan være 20 enkelt personer i kirken. Men det øges, hvis der kan sidder flere i samme smittekæde/ bobbel på samme bænk, 

 dvs. at en kirkelig handling med sang, kan rumme max 50 personer.

Det kræver, at de pårøremde laver en plan for, hvor folk skal sidde i kirken.

så kontakt gerne personalet på 23623999

Se også på opdelingen længere nede, der kan man se åbne bænke, og antal på hver bænk.

 

 

 

Den korte officielle version

 


COVID-19 information  opdateret juni 2021

Der er i den seneste tid iværksat en gradvis udfasning af tidligere indførte restriktioner. Genåbningen sker på baggrund af sundhedsfaglige vurderinger, hvor der vurderes at være rum for yderligere genåbning, som dog anbefales at ske forsigtigt og trinvis. Folkekirken og trossamfund uden for folkekirken er også en del af denne gradvise genåbning, og der er derfor sket en lempelse af visse af de hidtil gældende restriktioner. Dette betyder blandt andet:

 • Folkekirken og andre trossamfund er undtaget fra det generelle indendørs forsamlingsforbud i lokaler, som de råder over, når det gælder de centrale dele af gudsdyrkelsen, dvs. gudstjenester og religiøse handlinger.
 • Der gælder et arealkrav på 1 person pr. 4 kvm gulvareal i kirken eller lokalet hvis deltagerne går rundt, eller 1 person pr. 2 kvm gulvareal i kirken eller lokalet, hvis deltagerne i det væsentlige sidder ned eller knæler. (Pr. 1. august 2021 lempes arealkravet til 2 kvm pr. deltager uanset om deltagerne står, går eller sidder/knæler)
 • Det lille forsamlingsforbud er hævet til 100 personer pr. 11. juni 2021 og hæves til 250 personer pr. 1. juli 2021.
 • Det udendørs forsamlingsforbud er ophævet pr. 11. juni 2021.
 • Krav om mundbind/visir i kirkerne er ophævet pr. 14. juni 2021
 • Anbefalinger om begrænset varighed af indendørs gudstjenester og religiøse handlinger og om undladelse af fællessang er tidligere ophævet. Ved indendørs gudstjenester og aktiviteter kan det lokalt overvejes om sang kan undlades.
 • Der bør sikres mindst 1 meters afstand mellem deltagere, som ikke er i daglig tæt kontakt, dog mindst 2 meter, når der synges.
 • Kirkerne vil fortsat kunne bruge ordningen for større, siddende arrangementer med flere deltagere til stede end hhv. 100 personer indendørs (pr. 1. juli 2021: 250) og 500 personer udendørs, hvis der er tale om større menighedsaktiviteter.
 • Mulighed for 50 pct. fysisk fremmøde (dog altid 50 personer) på arbejdspladser for medarbejdere, der i dag arbejder hjemme.
 • Folkekirken og andre trossamfund har mulighed for afholdelse af sommerlejre, stævner m.v. fra den 14. juni 2021 med flere end 100 deltagere og med maksimalt 500 deltagere. Der er krav om coronapas ved indendørs aktiviteter, hvor der deltager flere end 100. Udendørs gælder et særligt arealkrav på 4 kvm. Se retningslinjer for afholdelse af sommeraktiviteter, herunder sommerlejre, spejderlejre, stævner mv. med indendørs aktiviteter og deltagelse af flere personer end det til enhver tid gældende forsamlingsforbud nedenfor
 • Oversigtsbilaget med angivelse af de forskellige regler for forskellige typer arrangementer er opdateret i overensstemmelse med ovenstående punkter.

Corona i Roholte Kirke

Kære kirkegængere i Roholte

Vi er jo som alle andre underlagt restriktioner i forbindelse med Corona.

I kirken til almindelig gudstjeneste, kan der være 20 enkelt personer i kirken. Men hvis i er en familie, eller er i samme smittekæde, må i selvfølgelig sidde på 1 bænk, og det forøger antallet i kirken.

Ved kirkelige handlinger: bryllup, dåb, begravelse, bisættelse, konfirmation osv. Det er helt op til jer, der skal have en højtidelighed i kirken, at kunne placere folk, så alle er trygge ved det. Dette er personalet gerne behjælpelige med. Se skitse i næste afsnit.

Der bliver spritte håndtag på kirkegårdens låger, og på kirkegårdens toiletter 2 gange daglig, så man trygt kan komme på kirkegården.

 

 

 

Nummer på bænk, og antal personer.Det er personer i samme smittekæde pr. bænk.

                   
 
                 
                   
                   
      Alter            
                   
2    5 personer       1     2 personer      
                   
4    5 personer       3      5 personer      
                   
6    5 personer           Våbenhus  
                   
8    4 personer       5       5 personer      
                   
10  5 personer       7        5 personer    
                   
          9        5 personer    
                   
                   
      Orgel.            
                   
25-April-2021

Opdaterede retningslinier

klik på download. og der komme en ordentlig omgang læsning.