Roholte Sogns julehjælp.

Julehjælp i Roholte Sogn 2021 For beboere i Roholte sogn er der mulighed for at få del i julehjælpen. Hvis man ønsker julehjælp, skal ansøgningen sendes til sognepræst Nanna Katrine Fafner Robertson, Roholtevej 30, 4640 Faxe, eller email: nkfr@km.dk - Ansøgningsfrist er den 10. december 2021. Beløbet bliver udbetalt snarest derefter. Der kan ikke sættes beløb på, da der er mulighed for, at der bliver doneret til denne gode sag efter skrivende stund. Med venlig hilsen Roholte Sogn menighedsråd.

 

Hvis du vil donere penge til julehjælp kan du sende penge på mobilpay 770428 husk  at skrive i kommentar feltet JULEHJÆLP.

Omtrent midt i Roholte sogn og landsby ligger kirken. Kommer man fra nord eller vest forsvinder den næsten i landskabet, men fra syd eller øst hæver den sig smukt
Den er bygget af Danmarks konge Kristoffer af Bayern, og stod færdig år 1441. En latinsk indskrift, malet på tårnbuen fortæller dette.
Kirken er den anseligste af det gamle Præstø amts gotiske landsbykirker.
Den er bygget af munkesten i skift med limstenskvadre fra Stevns. Tidens tand har gnavet stærkest på limstenen, der mange steder er udhulet og mørkfarvet.
Kirken vender sit venlige ansigt mod syd med våbenhus og indgang.
Nordsiden, er kun afbrudt af sakristiet. I 1841 blev døren fra sakristiet til kirken tilmuret, og sakristiet blev anvendt til kapel indtil påbegyndelsen af istandsættelse af kirken i 2000. I den forbindelse skulle der skaffes arbejdsindgang til koret, og døren blev genåbnet. Efterfølgende besluttede menighedsrådet at genskabe sakristiet, og indrette kapel i det daværende redskabshus på kirkegården. Først i 2007 kunne der skaffes penge til at fuldføre indretningen med nye møbler.
Tårnet er bredt og solidt. Det har kamtakker, og rigt blændingsværk på begge gavle. Sakristi og tårn er fra omkring år 1500. Under uret læser man H. R. T. og A. B. M. W.. Det er kirkeejer, Holger Reedtz Thott og frue, Anna Beate Magdalena von Woida, herskabet fra Gaunø. De samme bogstaver finder man guldbelagt i alterskrankens smedejernsgitter.