Sommeraften i Roholte

Det var en dejlig aften, og vi vil gerne takke for det flotte fremmøde.

MHT. DONATIONER TIL JULEHJÆLPEN.

Vi er blevet bekendt med, at der er doneret til Roholte kirke igennem, hoved organisationen menighedpleje, og den er vi som lille landsbykirke ikke medlem af. Derfor får I pengene retur. Vi opfordrer til, at sende det på mobilepay, eller lægge det i kirkebøssen en søndag. Alternativt, i postkassen. Mobilepay 770428 og i kommentar julehjælp. Du skal også lave en seddel med julehjælp til kirkebøssen, ellers går pengene til dagens indsamling.

På forhånd mange TAK

Sommeraften i og omkring Roholte kirke

Tirsdag d. 9.8. kl. 19.00

Vi håber at møde jer denne aften, som skal være med til at vise jer Roholte kirke både ude og inde.

Vi starter med et par musikstykker fra vores skønne Orgel, hvor vor Organist Christina Bernstein, har fundet noget godt til musikhjertet. Derefter vil Niels Larsen fortælle lidt om kirken. På kirkegården derefter er Linda og Lene klar til at fortælle om de ting, de har gang i på kirkegården, og hvorfor de gør, som de gør.  Man er meget velkommen med spørgsmål. Man kan også gå rundt, og få en duft af roserne, eller finde gamle aner. Tårnet er selvfølgelig også åbent, så man kan komme op og se klokkerne, hvælvingerne og den flotte udsigt. Aftenen slutter i Sognehuset, hvor der er kaffe og kage, og Jørgen Bjerge Nielsen vil fortælle lidt om Sognehusets historie.

Vi glæder os til, at vise det hele frem. Og håber på en lun og dejlig sommeraften i Roholte.

 

Sommer hilsner til alle fra

Roholte Kirke

www.roholtekirke.dk

Gudstjeneste

 14. August kl, 10.30 Nanna Katrine

21. august kl. 10.30 Kirsten

28. august kl. 10.30 Gunhild

Kik på Sidste nyt, der ligger de arrangementer, der ikke lige hører under en af fanerne.

Omtrent midt i Roholte sogn og landsby ligger kirken. Kommer man fra nord eller vest forsvinder den næsten i landskabet, men fra syd eller øst hæver den sig smukt
Den er bygget af Danmarks konge Kristoffer af Bayern, og stod færdig år 1441. En latinsk indskrift, malet på tårnbuen fortæller dette.
Kirken er den anseligste af det gamle Præstø amts gotiske landsbykirker.
Den er bygget af munkesten i skift med limstenskvadre fra Stevns. Tidens tand har gnavet stærkest på limstenen, der mange steder er udhulet og mørkfarvet.
Kirken vender sit venlige ansigt mod syd med våbenhus og indgang.
Nordsiden, er kun afbrudt af sakristiet. I 1841 blev døren fra sakristiet til kirken tilmuret, og sakristiet blev anvendt til kapel indtil påbegyndelsen af istandsættelse af kirken i 2000. I den forbindelse skulle der skaffes arbejdsindgang til koret, og døren blev genåbnet. Efterfølgende besluttede menighedsrådet at genskabe sakristiet, og indrette kapel i det daværende redskabshus på kirkegården. Først i 2007 kunne der skaffes penge til at fuldføre indretningen med nye møbler.
Tårnet er bredt og solidt. Det har kamtakker, og rigt blændingsværk på begge gavle. Sakristi og tårn er fra omkring år 1500. Under uret læser man H. R. T. og A. B. M. W.. Det er kirkeejer, Holger Reedtz Thott og frue, Anna Beate Magdalena von Woida, herskabet fra Gaunø. De samme bogstaver finder man guldbelagt i alterskrankens smedejernsgitter.

Husk der er mulighed for at leje sognehuset i forbindelse med mindre kirkelige handlinger. Dvs. max 50 personer, Der serveres kaffe, boller og kage. Ved andre ønsker kan du henvende til graver Linda Pedersen på tlf. 23623999 eller på mail graveren@lite.dk