Nyt menighedsråd i Roholte

Konstituering af menighedsråd.

Tirsdag den 17. november 2020 konstituerede det nyvalgte menighedsråd for Roholte kirke sig for det nye kirkeår som følger:

Formand: Leif Richardt

Næstformand og kasserer: Kirsten Christensen

Kirkeværge: Erling Rasmussen

Kontaktperson: Leif Richardt

Bente V. Schultz

Sekretær: Bodil Hovmand

Regnskabsfører: Niels Larsen (udenfor menighedsrådet)

Byggesagkyndig: Max Rasmussen Rubæk (udenfor menighedsråd)

 

Stedfortræder: Maja Rasmussen

Stedfortræder: Jørgen B. Nielsen

Stedfortræder: Ellinor Jensen

 

Leif Richardt