Nyt menighedsråd i Roholte

Konstituering af menighedsråd.

 

Formand: Leif Richardt

Næstformand  Bodil Hovmand

Kasserer Jørgen Bjerge Nielsen

Kirkeværge: Erling Rasmussen

Kontaktperson: Leif Richardt

Bente V. Schultz

Sekretær: Bodil Hovmand

Regnskabsfører: Niels Larsen (udenfor menighedsrådet)

Byggesagkyndig: Max Rasmussen Rubæk (udenfor menighedsråd)

 

Stedfortræder: Maja Rasmussen

Stedfortræder: Ellinor Jensen

 

Leif Richardt